top of page

1. Algemeen

U mag deze website en haar informatie gebruiken als u zich houdt aan de voorwaarden in deze tekst. Texprofin nv kan deze voorwaarden op elk moment wijzigen.

2. Intellectuele eigendomsrechten

U erkent uitdrukkelijk dat alle verspreide informatie en gegevens toebehoren en blijven van Texprofin nv. De teksten, afbeeldingen en andere items op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Indien u ze wenst te reproduceren of verspreiden, dient u hiervoor de uitdrukkelijke toestemming te bekomen van Texprofin nv, tenzij dit volgens de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten niet noodzakelijk is. U heeft bijvoorbeeld het recht om informatie van deze website te downloaden en te reproduceren voor privégebruik.

 

3. Maak een link naar de website van Texprofin nv

U mag op uw eigen website een link maken naar de startpagina van de site van Texprofin nv. De webpagina waar de link gemaakt wordt, moet volledig verdwijnen en de URL van Texprofin nv moet duidelijk zichtbaar zijn. U mag andere links maken naar onze website, na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Texprofin nv. U kunt uw aanvraag aan Texprofin nv sturen naar het e-mailadres vermeld in onderaan elke pagina.

 

4. Aansprakelijkheid voor Texprofin nv

De informatie op de website van Texprofin nv is het resultaat van nauwgezette studie en analyse. Texprofin nv streeft ernaar u nauwkeurige en volledige informatie te geven maar voor concurrentiedoeleinden kunnen in sommige gevallen niet alle juiste specificaties worden vermeld.

 

Mocht de informatie op de website onvolledig zijn en/of fouten bevatten in technische specificaties, dan kan Texprofin nv hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. De verkoper van de Texprofin geeft u altijd de laatste informatie en de website is niet het belangrijkste instrument voor verkoopprocessen. Informeer bij de aangewezen verkoper voor de laatste update in het assortiment en het laatste type specificaties.

bottom of page